Naukowcy: Rośliny i zwierzęta ewoluują, by żyć na obszarach miejskich

Niedawno opublikowane badanie przeanalizowało 1600 przypadków na całym świecie, potwierdzając, że rośliny i zwierzęta nauczyły się doskonale dostosowywać swoje fenotypy do trudnych środowisk miejskich, mając jednocześnie pewien wpływ na ekosystem i dobrostan człowieka.

Fenotypy to ekspresja genów. Naukowcy odkryli, że pewne fenotypy zwierząt i roślin wpływają na ich „miejskie” życie, co przejawia się w szczególności w wielkości ciała, rozmnażaniu i zachowaniu.

„Odkryliśmy”, mówi uczestniczka badania Marina Alberti z University of Washington, „że istnieje bardzo wyraźny wpływ środowiska miejskiego na zmiany fenotypowe. Totalna urbanizacja robi swoje. Funkcjonowanie ekosystemów zmienia się, co z kolei wpływa na życie człowieka. Zmiany w szczególności wpłynęły na różnorodność biologiczną, obieg składników odżywczych, nasiona i oczyszczanie wody ”.

Badania wykazały również, że ludzkość wkracza w antropocen, erę geologiczną, w której coraz bardziej dominuje wpływ człowieka na ekosystem Ziemi.