Dlaczego ludzie rosną 10 centymetrów co 100 lat

Niedawne badania przeprowadzone w Anglii wykazały, że 20-letni żołnierz podczas I wojny światowej miał średnio 168 cm, czyli 10 cm mniej niż współczesny żołnierz brytyjski. Taka dynamika jest typowa nie tylko dla Foggy Albion, ale także dla Francuzów, Włochów i Szwedów, podczas gdy Duńczycy i Hiszpanie urosły w tym czasie o 12, 5 cm.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost jest biologiczny poziom życia. Tak więc podczas formowania się kapitalizmu średni wzrost spadł. Ale w XX wieku w rozwiniętych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych wraz ze wzrostem dochodów znacznie poprawiło się odżywianie, które nie spowolniło, aby wpłynąć na wzrost średniego wzrostu.

Infekcje dróg oddechowych i przewodu pokarmowego u dzieci, zwłaszcza zapalenie płuc, oskrzeli, biegunka i czerwonka, miały w przeszłości negatywny wpływ na rozwój człowieka. Równie ważnym czynnikiem było zmniejszenie przeludnienia w więzieniach.

Według wyników spisu wojskowego z 1901 r. Okazało się, że młodzi mężczyźni z rodzin mieszczańskich byli wyżsi od ich rówieśników z rodzin wielodzietnych. Obecnie inne czynniki, takie jak postęp w medycynie i edukacji, przyczyniają się do wzrostu średniego wzrostu. Okazało się, że wykształceni rodzice mieli wyższych żołnierzy.