Tajwańscy naukowcy sugerują oczyszczanie ścieków na dysku CD-ROM

Wielu z nas ma co najmniej kilkanaście niepotrzebnych płyt CD, które po prostu zbierają kurz na półce, ale szkoda je wyrzucić. Tajwańscy naukowcy sugerują wykorzystanie ich do oczyszczania ścieków.

Według grupy naukowców z National Taiwan University, CD mogą być użyte do oczyszczania ścieków. Proponują wykorzystanie powierzchni dysków optycznych jako platformy do hodowli nanoprętów tlenku cynku. To z kolei służy jako fotokatalizator do niszczenia związków organicznych zawartych w wodzie pod wpływem światła ultrafioletowego.

Tarcze proponuje się stosować w specjalnym reaktorze do oczyszczania wody. Takie urządzenie może oczyszczać wodę z szybkością 150 ml na minutę. Podczas eksperymentu naukowcom udało się całkowicie oczyścić około 30 litrów wody. Naukowcy przetestowali również działanie instalacji na przykładzie organicznego roztworu oranżu metylowego, którego 95% związków organicznych rozpadło się w ciągu godziny.

Nowa konfiguracja zostanie oficjalnie zaprezentowana 6 października na dorocznej konferencji US Optical Society na Florydzie w USA.