Rise of the Machines: Regiony przygotowują się na wyzwania cyfrowej przyszłości

W najbliższej przyszłości Rosja spodziewa się nadejścia ery robotyzacji. Jak powiedział premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, przemawiając na posiedzeniu plenarnym Forum Gajdar w Moskwie, nowy kamień milowy w Rosji może odegrać pozytywną rolę na rynku pracy - nie tylko nie pobudzi bezrobocia, ale także podniesie poziom płac .

„Automatyzacja i robotyzacja… muszą stworzyć warunki do wzrostu wydajności pracy i rozsądnego wzrostu płac” - wyjaśnił premier.

Podkreślił, że rosnące bezrobocie jest często postrzegane jako nieunikniona konsekwencja robotyzacji. Jednak, jak zauważył Miedwiediew, nowe technologie mogą pomóc uporać się z niedoborem zasobów pracy, zwłaszcza w tych regionach, w których jest to istotne. „Rosja rzeczywiście doświadczy takich problemów w najbliższej przyszłości ze względu na konsekwencje spadku liczby urodzeń” - dodał premier.

Wcześniej szef Centrum Badań Strategicznych Aleksiej Kudrin powiedział, że to dzięki robotyzacji wielu procesów w Rosji w ciągu najbliższych sześciu lat zniknie około jednej trzeciej zawodów. Przede wszystkim mówimy o prawnikach i ekonomistach. Zmiany wpłyną również na sferę rachunkowości podatkowej. Zrobotyzowany system podatkowy może ostrzegać firmy przed błędami, zmniejszając w ten sposób liczbę wizyt i bezpośrednich kontroli firm, powiedział Kudrin. Jego zdaniem w najbliższych latach Rosji zabraknie około miliona programistów, którzy zdigitalizowaliby wszystkie branże.

Rosnąca robotyzacja to nie tylko zagrożenie i złożone wyzwanie dla systemu społeczno-gospodarczego kraju, ale także dodatkowe możliwości - mówi dr hab. Inż. Redaktor naczelny agencji informacyjno-analitycznej „National Expert”. Michaił Bely.

„Chodzi o nieunikniony postęp. A główne pytanie brzmi, czy temu zapobiec, próbując zatrzymać się w przeszłości, w której wszyscy na pierwszy rzut oka czujemy się dobrze i dobrze, czy też być gotowym na to trudne wyzwanie - wyjaśnił ekspert. Zdaniem Bely'ego nie wszystkie regiony są dziś poważnie przygotowane na restrukturyzację i radykalną zmianę polityki personalnej. „Zwycięzcami będą te regiony, które już są zaniepokojone tym problemem. Oczywiste jest, że pomimo nadchodzącej robotyzacji, nadal stawia się na unikalny kapitał ludzki ”.

Nadejście ery zrobotyzowanej produkcji oznacza duże zapotrzebowanie na personel zajmujący się konserwacją i debugowaniem robotów, produkcją nowego poziomu. Więc jeszcze jeden obszar, na który stawiają władze, to szkolenie wysoce profesjonalnego personelu.

W regionach zmienia się także system szkolenia personelu technicznego. Jeśli trzy lata temu w Rosji istniała pilna potrzeba menedżerów sprzedaży, teraz u szczytu popytu są inżynierowie i technicy. Według Urzędu Zatrudnienia w kraju istnieje już duże zapotrzebowanie na inżynierów procesów, specjalistów w zakresie oprzyrządowania, techników procesowych oraz regulatorów maszyn i urządzeń. Rynek pracy reaguje na zmiany koniunktury w kraju. Jednak przedsiębiorstwom nadal brakuje wykwalifikowanego personelu, co stanowi duży problem z zasobami w branży. Tak więc w dziedzinie biotechnologii niedoborów kadrowych doświadcza 93% firm. Ponad 40% menedżerów narzeka, że ​​kwalifikacje młodych specjalistów nie odpowiadają dzisiejszym wymaganiom. W robotyce dwie trzecie firm narzeka na niedobór personelu (www.pravda.ru/society/22-10-2017/1351456-kadri-0/).

Szkolenie specjalistów wymagane w kraju z gospodarką cyfrową i robotyzacją odbywa się zarówno w ramach istniejących uczelni, jak iw ramach programów specjalnych. Związek „Young Professionals (WorldSkills Russia)” zauważa, że ​​wkrótce specjaliści z Rosji będą poszukiwani w przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne, innowacyjne materiały na całym świecie.

Eksperci twierdzą, że jednym ze sposobów rozwiązania problemu braków kadrowych jest ukierunkowane szkolenie specjalistów. Skutecznie radzi sobie z tym kompleks obronno-przemysłowy, w którym funkcjonuje program wsparcia państwa dla przedsięwzięć finansowo-gospodarczych kompleksu wojskowo-przemysłowego, przewidujący przekwalifikowanie zawodowe i dokształcanie w systemie dokształcania zawodowego aż 152 tys. Pracowników. W Petersburgu trwają aktywne przygotowania, zaangażowanych jest wiele uniwersytetów, w tym Voenmekh, Wojskowa Akademia Kosmiczna im. A.F. Mozajskiego i SUAI. Młodych ludzi przyciągają wysokie zarobki i możliwości kariery dostępne po ukończeniu studiów.

W regionie Tula udało się już zbudować cały system szkolenia kadr dla różnych sektorów gospodarki, biorąc pod uwagę często zmieniające się współczesne realia. System obejmuje wszystkie szczeble placówek oświatowych - szkoły, uczelnie, dokształcanie, duże przedsiębiorstwa regionu oraz władze. Wiele uwagi poświęca się praktyce współpracy wielostronnej. W ten sposób zostało już podpisane porozumienie między władzami, KBP imieniem akademika Shipunova, Państwowym Uniwersytetem Tula i jednym z liceów w Tula, które zapewnia ścisłą współpracę w rozwoju nauczania fizyki i matematyki. W oparciu o fabrykę w Oktawie planowane jest otwarcie pierwszej w kraju Wyższej Szkoły Technicznej ze specjalną techniczną platformą edukacyjną dla złożonych specjalności roboczych (za zgodą rządu regionalnego, Korporacji Rostec i Agencji Rozwoju Społeczności Zawodowych oraz Workers Worldskills Rosja).

Ważnym krokiem w kierunku tworzenia progresywnego szkolenia personelu może być globalny projekt „Composite Valley”, zainicjowany przez kierownictwo regionu Tula. Polega ona na utworzeniu w regionie innowacyjnego klastra naukowo-przemysłowego na bazie Tula State University we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M.V. Lomonosov oraz przy udziale RCTU i innych uniwersytetów. W specjalnej strefie ekonomicznej „Uzlovaya” młodzi specjaliści otrzymają zakłady produkcyjne, w których będą mogli utrwalić swoją wiedzę w praktyce.

„Dla naszego regionu, tradycyjnie silnego w przemyśle obronnym i chemicznym, utworzenie tak wyspecjalizowanego klastra jest otwartą bramą na światowy rynek materiałów specjalnych nowej generacji. Stworzenie ponad 3000 wysoce produktywnych miejsc pracy. Zwiększenie potencjału naukowego i technicznego regionu. Będzie to bez wątpienia projekt przełomowy ”- powiedział gubernator regionu Tula Aleksiej Dyumin (https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=118809).

Utworzenie pierwszego Centrum Gospodarki Cyfrowej na Dalekim Wschodzie zostało ogłoszone przez Dalekowschodni Uniwersytet Federalny (FEFU). Rekrutacja menedżerów do zespołu już trwa. Do zadań nowego centrum będzie należało kształtowanie kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, robotyki, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, wykorzystania big data, a także tworzenia cyfrowych bliźniaków w rozwoju inżynierskim i neurotechnologii w zarządzanie środowiskiem inżynieryjnym (http://tass.ru/ obschestvo / 4866323).

W regionie Kałudze powstanie specjalna aglomeracja, która będzie gromadzić zasoby i rozwijać projekty naukowe. Jego zadaniem jest pomoc osobom pragnącym prowadzić innowacyjną przedsiębiorczość, a także szkolenie kadr dla sfery innowacyjnej. Głównym profilem jest technologia jądrowa, tak ściśle związana z energią, medycyną i gospodarką cyfrową.

Od nowego roku akademickiego na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Uljanowsku pojawił się nowy wydział - „Technologie Internetu rzeczy”, planowane jest utworzenie centrów kompetencji na uniwersytetach w Uljanowsku (np. Centrum technologiczne dla Internetu przemysłowego w inżynieria mechaniczna rozpocznie pracę w oparciu o politechnikę, a centrum blockchain zostanie otwarte na bazie technologii Ulyanovsk State University).

Ale szkolenie jest prowadzone nie tylko dla studentów: w celu przeszkolenia personelu dla rozwoju gospodarki cyfrowej w regionie Uljanowsk, przy wsparciu szefa regionu Siergieja Morozowa, otwarto Yandex.Licei. Coraz więcej oddziałów dziecięcych technoparków Quantorium otwiera się w całym kraju (http://www.tadviser.ru/index.php/Company: TAdviser).

„Jeśli w regionach nawiązano już kontakty z uniwersytetami, szkołami wyższymi i szkołami zawodowymi, to interakcja ze szkołą jest nowym trendem. Jest to szczególnie widoczne w obszarach technicznych, IT-digital, e-commerce - we wszystkim, co wiąże się z zawodami przyszłości. Dzieje się to teraz w Nowosybirsku, Kazaniu, Tule, Jarosławiu ”- powiedziała Ekaterina Tretyakova, szefowa produkcji i praktyki konstrukcyjnej w firmie rekrutacyjnej Antal Russia.

Wyjaśniła, że ​​osobiście uczestniczyła w forach, na których wymienione regiony prezentowały swój potencjał inwestycyjny i zwróciła uwagę na ich oczywiste zainteresowanie pozyskiwaniem własnego personelu ze szkoły.

Terminowa reakcja regionów na zmiany w kształtowaniu się gospodarki oraz sytuacja na rynku pracy pozwoli im nadążyć za duchem czasu i zgromadzić nowe doświadczenia niezbędne do sprostania wyzwaniom cyfrowej przyszłości.